css templates
Mobirise

Tlakové nádoby stabilní 

Provádění revizí tlakových nádob - dle ČSN 69 0012

výchozí revize - po montáži, před uvedením do provozu
provozní revize - do 14 dní po ovedení do provozu a potom perioda 1 roku
vnitřní revize - kontrola vnitřního stavu (perioda 5 let) popř. proměření zbytkové tloušky stěny u neprůlezných nádob
zkouška těsnosti - po vnitřní revizi (perioda 5 let)
tlaková zkouška - kontrola pevnosti nádoby natlakováním nádoby na zkušební přetlak (perioda 9 let)
Školení obsluh tlakových nádob včetně vystavení osvědčení

Vedení evidence tlakových nádob včetně sledování následných termínů revizí, zkoušek a školení na další období. Před vypršením termínu kontaktujeme provozovatele a domluvíme termín provedení.

Mobirise

Nízkotlaké kotelny 

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhl.91/1993 Sb
Školení topičů nízkotlakých kotelen a osob zodpovědných za provoz NT kotelen včetně vystavení osvědčení topičů k samostatné obsluze kotelen dle vyhl.91/1993 sb., archivace kopie osvědčení topičů nízkotlakých kotelen.

Vedení evidence NT kotelen včetně sledování termínů odborných prohlídek na další období.
Před vypršením termínu kontaktujeme provozovatele a domluvíme termín provedení.

Mobirise

Technická zařízení

Provádění kontrol technického zařízení dle NV 378/2001 Sb
( perioda 1 rok )

ohříváky TUV
výměníkové stanice

Mobirise

Nádrže

Provádění zkoušek těsnosti netlakových nádrží dle zákona 254/2001 Sb ve znění předpisu 113/2018 Sb (perioda 5 let)

Nádže na ropné látky dle ČSN 75 3415
Nádrže na chemikálie dle ČSN 75 0905
Vedení evidence netlakových nádrží včetně sledování následných termínů zkoušek na další období.
Před vypršením termínu kontaktujeme provozovatele a domluvíme termín provedení.

Mobirise

Školení

Zajišťování školení obsluh :
obsluhy tlakových nádob stabilních (perioda 3 roky)
obsluhy plynových zařízení
(perioda 3 roky)
topičů nízkotlakých kotelen
(perioda 5 let)

O nás

Jsme tu s vámi již 28 let

1992

Vznik firmy se datuje k 24.8.1992.
Její hlavní činností bylo provádění revizí vyhrazených tlakových zařízení.

1995

Od r. 1995 do r. 2007 byla další činností montáž kotelen a topných rozvodů

2008

Firma se zaměřila pouze na provádění revizí vyhrazených tlakových a plynových zařízení za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.

2012 a současnost

Rozšířili jsem kontrolní činnost o zkoušky těsnosti netlakových nádrží dle zákona 254/2001 („vodní zákon“)

Adresa 

Chomutovská 246
431 41 Klášterec nad Ohří

Revizní technici

Aleš Chvojka
602 116549
ales@chvosyk.cz

Štěpán Sýkora
728 866132
stepan@chvosyk.cz
Administrativa

Gabriela Chvojka
731 226331
gabriela@chvosyk.cz

Firemní údaje

IČO : 25432508
DIČ : CZ25432508
Spisová značka : C 18099 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení : 2136500257/0100